Drenatge limfàtic manual

La teràpia que treballa en l’àmbit limfàtic i retorn venós.

El sistema limfàtic és una xarxa de conductes paral·lela a la circulació sanguínia. És un sistema vital. Els residus, impureses, bactèries… que provenen de la sang i teixits i que no són reabsorbits per la sang, van a parar als vasos limfàtics. Al llarg d’aquest sistema col·lector existeixen petits centres de depuració (els ganglis) que destrueixen tot allò que és nociu. Un cop el líquid limfàtic està net i regenerat és retornat al sistema sanguini.

En definitiva, el conjunt del sistema limfàtic el formen òrgans, conductes i ganglis. Compleix tres funcions bàsiques:

 • Immunològica (filtra i depura bactèries, cèl·lules anormals…)
 • Recuperadora (retorna a la sang proteïnes que no han estat utilitzades)
 • Transportadora de greixos (fa arribar a la sang els greixos absorbits a l’intestí prim).

Conseqüentment un mal funcionament del sistema limfàtic (saturació, obstrucció o mala circulació) pot originar problemes de salut.

INDICACIONS DEL DRENATGE LIMFÀTIC MANUAL

En el camp terapèutic

 1. CÀNCER DE MAMA
 2. LESIONS NERVIOSES PERIFÈRIQUES
 3. TRAUMATISMES MEDUL·LARS
 4. INFART CEREBRAL (-AVC- ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL)
 5. ÚLCERES PER DECÚBIT I VASCULARS
 6. TRASTORNS NEUROLÒGICS:
  • Dolors somàtics o psicògens
  • Braquiàlgia nocturna
  • Malalties desmielinitzants
  • Parèsies
  • Síndrome de Down
  • Cefalees o migranyes
  • Neuràlgies del trigemin
  • Estrès

   

 7. PATOLOGIES DEL TEIXIT CONJUNTIU
 8. TRASTORNS PULMONARS
 9. TRASTORNS EN VIES RESPIRATÒRIES ALTES
 10. POST EXTRACCIÓ DENTAL O CIRURGIA MAXIL·LAR
 11. EDEMES DE L’EMBARÀS
 12. EDEMES POST-OPERATORIS
 13. EDEMES TRAUMÀTICS
 14. EDEMES VENOSOS – LINFOEDEMES
 15. TRASTORNS DE L’APARELL DIGESTIU
 16. TRASTORNS REUMÀTICS
 17. SIDA
 18. HIPOTIROÏDISME

En el camp de l’estètica

 1. TRASTORNS DERMATOLÒGICS (ACNÉ)
 2. CICATRIUS
 3. HEMATOMES
 4. CREMADES
 5. CEL·LULITIS
 6. POST INTERVENCIONS DE CIRURGIA PLÀSTICA O ESTÈTICA
 7. POSTPART
 8. CAIGUDA DEL CABELL (Frena la caiguda del cabell per motius d’estrès, no el regenera).

En el camp esportiu

 1. DISTENSIONS O ESQUINÇAMENTS
 2. LUXACIONS ARTICULARS
 3. LESIONS DEL MENISC I RÒTULA
 4. TRACTAMENTS POST FRACTURA
 5. TRATAMENTS POST IMMOBILITZACIÓ
 6. ROTURA O LESIÓ DE FIBRES MUSCULARS
 7. TENDINITIS (Mai en fase aguda)
 8. ESTRÈS O NERVIOSISME PRECOMPETICIÓ

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone