Kinesiologia

Kinesiologia significa estudi del moviment.

L’estructura del teu cos se sosté i es mou gràcies a un equilibri de tensions dels teus músculs, tendons i lligaments. En el dia a dia, tant els teus hàbits com la teva predisposició, les lesions, els conflictes emocionals o qualsevol aspecte afecten directa o indirectament l’equilibri d’aquestes tensions. És en aquest punt on intervenim amb aquesta tècnica per a reequilibrar-les.

El testeig muscular de la kinesiologia ens permet detectar l’origen d’una molèstia que pot no tenir res a veure amb el que perceps. Aquest dolor que tens, per exemple, al colze, pot venir d’algun altre conflicte que no es troba en el teu colze.

La kinesiologia dóna grans resultats en un ampli ventall d’afeccions com al·lèrgies, dolors, trastorns del son, desordres emocionals, problemes de conducta (en infants i joves) i un gran nombre de tractaments, així com l’afavoriment de la rehabilitació fisioterapèutica.

DEMANAR HORA