Reflexologia podal

La reflexologia podal es basa en la consideració que els peus reflecteixen l’organisme en la seva totalitat.

Certs punts dels peus es tornen més sensibles quan existeix una dolença; aquests punts corresponen a la part afectada de l’organisme, en són un reflex.

Mitjançant la palpació detectem aquestes zones, que posteriorment treballem amb un tractament manual amb la finalitat d’alleugerir la simptomatologia.

La reflexologia podal és un tractament reequilibrant, revitalitzant, relaxant, millora la circulació així com l’eliminació de toxines.

DEMANAR HORA