1-dolores-cervicales_ok

Biodescodificació i bioneuroemoció per abordar el dolor

El dolor és la primera causa per la qual un pacient va al metge, i és un senyal d’alarma que ens indica que en nosaltres hi ha alguna cosa que no va bé. La percepció del dolor està clarament influenciada per les nostres emocions i pel nostre estat d’ànim, i de la mateixa manera un[…]