Tractament emocional

Sovint ens trobem en situacions d’estrès, dol, insatisfacció, problemes relacionals o situacions en què no ens sentim bé i no tenim gaire clar què ens passa.

De vegades aquestes sensacions se situen a un nivell en què, per si soles, no les superem. És aleshores quan el correcte acompanyament, des d’una relació d’ajuda, ens pot conduir a un procés de superació i de desenvolupament personal.

DEMANAR HORA