¿Se puede girar un bebé que viene de nalgas?

La respuesta es bien sencilla: sí, se puede. Es lo que entendemos por tratamiento de la malposición fetal.

De cara al parto vaginal, en condiciones óptimas el bebé se orienta de forma natural hacia abajo, es lo que se conoce como posición cefálica.
En algunos casos el feto se coloca de manera diferente, lo que dificulta su salida natural y comporta complicaciones en el parto. Es en este punto donde hay que intervenir.

Hay diferentes tipos de malposición; el tratamiento con acupuntura se centra en la presentación podálica, o lo que conocemos como que «el bebé viene de nalgas».

Entre las semanas 29 y 32 del embarazo, aproximadamente un 15% de los bebés se hallan en posición podálica (de nalgas). Sólo un 3-4% continúa en dicha posición hasta el parto. De todos modos, cuanto más tiempo se mantenga esta posición, menos probabilidad existe de que el feto se gire por sí solo.

En la majoria de casos no existeix una raó òbvia de la posició de natges, però les causes poden ser múltiples i no cal alarmar-se. El diagnòstic de la malposició es realitza en els controls rutinaris ecogràfics i ginecològics.

Alguns obstetres consideraran realitzar la Versió Cefàlica Externa (VCE), que és un manipulació manual en l’abdomen de la mare fins a aconseguir el gir desitjat. No tots els metges consideren aquesta tècnica, ja que existeixen certs riscos.

Avui en dia, el procediment habitual si es manté la malposició a les 38 setmanes és realitzar cesària.

La visita amb l’acupuntor pot iniciar-se en qualsevol moment a partir de la setmana 32 i com a màxim fins a la 38.

Atès que la presentació podàlica té riscos en el moment del part, no és sorprenent que s’opti per buscar ajuda en l’acupuntura com a recurs abans de recórrer a una cesària. De totes maneres, s’ha de seguir un codi estricte per garantir la seguretat del procés i treballar en tot moment en coordinació amb els especialistes que acompanyen l’embarassada en el procés.

En el tractament amb acupuntura l’experiència demostra gran èxit entre les setmanes 32 i 35, tot i que el tractament es pot realitzar fins a les 38 setmanes.

Es tracta d’una combinació de tècniques entre acupuntura i moxibustió. La moxibustió és una manera d’estimular punts d’acupuntura amb calor. La tècnica emplea un cigar de moxa, que es tracta d’una planta coneguda com Artemisa Vulgaris premsada.Malposicio_Fetal_2

El cigar s’encén i s’acosta intermitentment al punt d’acupuntura V67 (situat en el dit petit del peu) aportant calor i evidentment sense arribar a cremar.

Junt amb el tractament acupuntural, s’estimula la producció de certes hormones maternals (estrògens placentaris i prostaglandines), que afavoreixen la contracció de revestiment de l’úter, que alhora estimula l’activitat fetal.

Durant el tractament, per norma general l’embarassada nota que el fetus es mou. L’objectiu desitjat és que el fetus acabi girant per si mateix, fet que caldrà contrastar amb la llevadora, ginecòleg/a, etc. Si es donés el cas, s’aturaria el tractament amb èxit.

La visita amb l’acupuntor pot iniciar-se en qualsevol moment a partir de la setmana 32 i com a màxim fins a la 38. Evidentment, com abans s’inicia el tractament, més probabilitat d’èxit existeix.

Per norma general, les consultes es realitzen un cop per setmana on, després del tractament, l’embarassada s’endurà cigars de moxa per complementar el tractament a casa en un senzill exercici diari de 15 minuts.

Com a precaució, existeixen alguns casos en què no s’aconsella el tractament, com és en el cas de bessons, prèvia cesària per posició podàlica, hipertensió arterial severa, Rh negatiu, i en cas de pèrdues durant l’embaràs caldrà prendre especial cura. En qualsevol d’aquests casos la coordinació amb el personal mèdic és crucial.

La diferent recerca sobre aquest tractament mostra un alt percentatge d’èxit (80-85% dels casos) i, tot i que el part per cesària està molt avançat i comptem amb grans recursos i professionals per realitzar-lo, certament val la pena intentar abans recórrer a aquesta tècnica natural i relaxada amb l’objectiu de procurar un part vaginal.

Ruben Garcia i Villalta
Acupuntor a Accura
Llicenciat en farmàcia, núm. col·l. 16759 COFB
Graduat en acupuntura. Practitioner’s Register 11207-1991